Jenny Rissler, RISE Research Institutes of Sweden

---

Jenny Rissler, docent i aerosolteknik, arbetar som forskare vid RISE Research Institutes of Sweden samt deltid som lektor vid Lunds universitet. Hon disputerade 2005 i aerosolfysik och har sedan dess arbetat inom området med flera olika tillämpningar – från läkemedel till nanoteknologi, emissioner och exponering – inom både industri, akademi och forsningsinstitut. Hon har de senaste tio åren arbetat inom nanosäkerhet, med risker och möjligheter förknippade med de nya nanomaterial som är under utveckling, med fokus på luftburen exponering. Med en bakgrund som fysiker har hon arbetat med att överbrygga klyftan mellan aerosolfysik, mätteknik, lungdeponering och toxikologi. De senaste åren har hon startat upp ett arbete inom sluthantering av nanomaterial och har nu flera pågående projekt inom det området. Hon har varit involverad i ett flertal EU projekt bland annat NanoReg, EC4SafeNano och Innanopart.

Uppdaterad av:

KM 2020-10-06