Helen Karlsson, Linköpings universitet

---

Helen Karlsson är biträdande professor och docent i miljömedicin vid Linköpings universitet. Hon har en examen i biologi (2002) och disputerade vid Linköpings universitet med avhandlingen ”Lipoproteomics” år 2007. Därefter var hon aktiv som postdoc i projektet ” Functional genomics of inborn errors and therapeutic interventions in high density lipoprotein (HDL) metabolism”. Sedan år 2009 är hon yrkesverksam på avdelningen för Arbets- och Miljömedicin (AMM), Universitetssjukhuset, Linköping och ansvarig för forskningsområdet partiklar, vilket innefattar partikelexponering i utomhusmiljö samt i arbetsmiljö. Forskningen fokuserar på möjliga hälsoeffekter av olika miljöexponeringar samt optimering av preventiva åtgärder. Den pågående verksamheten domineras av optimering av mätmetoder för luftburna partiklar, samt utveckling av relevanta exponerings- och effektmarkörer vid yrkesrelaterad metall och polymer-exponering. Hon är representant för Linköpings universitet i Swedish Academic Consortium on Chemical Safety (SWACCS) och styrelsemedlem i Östergötlands luftvårdsförbund.

Uppdaterad av:

KM 2021-07-06