Alexander Lyubartsev, Stockholms universitet

---

Alexander Lyubartsev kommer ursprungligen från Leningrad (nuvarande St. Petersburg). Han studerade fysik vid St. Petersburgs statliga universitet, och tog sin masterexamen 1985. Han försvarade sin doktorsavhandling vid Institutionen för molekylär biofysik vid samma universitet 1988. Alexander Lyubartsev arbetade som forskarassistent vid Institutionen för molekylär biofysik, St. Petersburgs universitet åren 1988 till 1993 och flyttade därefter till Institutionen för fysikalisk kemi vid Stockholms universitet. År 2001 fick han en prestigefylld forskartjänst av Vetenskapsrådet. Alexander Lyubartsev är sedan 2007 professor i fysikalisk kemi vid Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet. Hans forskning är inriktad på utvecklingen av molekylära simuleringsmetoder och deras tillämpningar för modellering av olika biologiska och materiella system. På senare tid omfattar hans forskning även tillämpningar av molekylära simuleringar för undersökningar av de molekylära mekanismerna för toxicitet och eventuella hälsoeffekter av nanopartiklar.

Uppdaterad av:

KM 2020-10-06