27

Jan

Workshop: Utsläpp av mikroplaster – åtgärder för att minska miljöpåverkan

27 Januari 2022
Tid: 12:00 – 16:30
Plats: Karolinska Institutet, Solna och online

Som du kanske känner till, är en ny förordning från Europeiska kommissionen (KOM) på gång: Utsläpp av mikroplaster – åtgärder för att minska miljöpåverkan  genom att bland annat reducera förekomsten av mikroplast i miljön som oavsiktligt har frigjorts från däck, textilier och plastpellets. Ett syfte med förordningen är även att främja forskning om risker med mikroplaster och förekomst i miljö, mat och dricksvatten.

Redan nu kan du gå till webbplatsen ovan, ladda ner dokumentet ”Tillfälle att lämna synpunkter på en konsekvensbedömning” (publicerades 30 november 2021) och lämna synpunkter.

KOM planerar för ett samråd under första kvartalet av 2022. Naturvårdsverket är därmed intresserat av att samla in information, önskemål och synpunkter från svenska forskare och experter. Hur ser du på denna förordning, något särskilt som skulle vara inkluderat, någon viktig aspekt att lyfta?

Utifrån detta behov, organiserar Naturvårdsverket och SweNanoSafe en workshop den 27 januari 2022 på Karolinska Institutet i Solna.

Agendan finns här.

Du kan anmäla dig här t.o.m. 20 januari 2022!

Välkomna!

Julia Taylor                                                   Rune Karlsson
Naturvårdsverket                                         SweNanoSafe

Vänligen kontakta Julia angående eventuella kommentarer eller frågor: Julia.Taylor@Naturvardsverket.se eller 010 – 698 1090.