4

Feb

Workshop om arbetsmiljö och säkerhet vid hantering av grafen

4 Februari 2021 - 4 Februari 2021
Tid: 09.30 – 11.00
Plats:

Inom ramen för det nationella innovationsprogrammet SIO grafen har man nyligen startat ett strategiskt projekt med titeln ”Säker introduktion och hantering av grafen i svensk industri”. Målet med projektet är att underlätta för svenska företag att introducera grafen i sin verksamhet samt långsiktigt kunna hantera det på ett rutinmässigt och säkert sätt.

Den 4 februari 2021 anordnas en  interaktiv workshop där deltagarna ges möjlighet att  komma i direkt kontakt med svenska experter inom arbetsmiljö och säker hantering av nanomaterial.

Mer information och anmälan finns på SIO grafens webbplats!