4

Maj

Strategiworkshop standardisering grafen och nanocellulosa

4 Maj 2021
Tid: 13.00 – 16.00
Plats: Online

Svenska Institutet för Standarder (SIS)  startar arbetet med en nationell strategi för standarder för nanocellulosa och grafen med en workshop den 4 maj.

Nu kan man anmäla sitt deltagande!

Frågeställningar som kommer tas upp vid workshopen är bland annat:

Hur ska vi arbeta med standarder för avancerade material? Vad vill du prioritera? Vilka standarder ska Sverige driva internationellt? Ska ert företags material vara med i studierna för att sätta standarder?

Läs med och anmäl dig här.