26

Jan

Resultatdag för mikroplastforskningen

26 Januari 2023
Tid: 13:00
Plats: online

Eftermiddagen den 26 januari 2023 bjuder Naturvårdsverkets in till en onlinekonferens där fem forskningsprojekt inom mikroplastsatsningen kommer att presentera sina resultat. På konferensen diskuteras även användning av forskningsresultaten som stöd till myndigheternas arbete för att hindra uppkomst och spridningen av mikroplast. De forskningsprojekt som presenterar sina resultat är:

  • Miljöpåverkan av nanoplaster från nedbrutna vanliga plastartiklar, Tommy Cedervall, Lunds universitet
  • Mikroplaster i människa och miljö – utrönande av påverkan och effekter, Elena Gorokhova, Stockholms universitet
  • Urban Plastics: Källor, sänkor och flöden av mikroplaster i den urbana miljön, Helene Österlund, Luleå tekniska universitet
  • Mikroplast i vattendrag: egenskaper och påverkan från organism till ekosystem, Brendan McKie, SLU
  • Utveckling av analysmetoder för mikroplast för forskning och miljöövervakning, Martin Hassellöv, Göteborgs universitet

Anmälan öppnar inom kort och kommer finnas här: https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/2023/januari/resultatdag-mikroplast/