17

Sep

NanoSafe4All – Ett samverkansinitiativ

17 September 2021
Tid: 09.00 – 11.00
Plats: Online via Zoom

Zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/j/64524911223

Välkommen på kick-off för NanoSafe4All – tematiskt samverkansinitiativ, 17 september

(Denna inbjudan går ut nationellt, både till akademi och industri, då nanosäkerhet är en nationell angelägenhet.)

Välkommen på kick-off för samverkansinitiativet, NanoSafe4All, som drivs av en grupp forskare vid Lunds universitet.
(Läs mer om tematiska samverkansinitiativ.)

Initiativet, som pågår mellan 2021 – 2023, vill skapa samarbeten och samverkan inom nanosäkerhetsområdet och samlar olika discipliner, intresseområden och företagssektorer. Nanosäkerhet syftar till att säkerställa så att ny nanoteknik kan användas på ett säkert sätt, samt att de nanopartiklar som genereras ofrivilligt, tex nanoplaster, kan tas om hand och hanteras utan fara för miljön eller oss människor.

Vid denna kick-off för NanoSafe4All kommer vi får höra om sina ambitionen bakom- och förhoppningar på detta initiativet. Fokus kommer att ligga i hur vi praktiskt kan omsätta forskning så att den blir till nytta för samhället och industrin, samt öka forskningen inom området genom att initiera samarbeten.

Program:
  • Presentation av visionen för Scandinavian Nanosafety Center och samverkansinitiativet
  • Presentation specifika intresseområden av deltagande forskare och intressenter. Områden i urval: biofysikaliska analyser, avfall och miljö, lagar och regleringar och riskanalyser.

Nanomaterial finns runt omkring oss i vår vardag, både avsiktligt producerade för till exempel mobiltelefoner till förslitningsprodukter från däck och vägar. Så vi berörs alla på olika sätt av nanomaterial och måste hantera dessa på ett hållbart sätt.

För frågor rörande samverkansinitiativet, deltagande vid kick-off eller om ni vill ha mer information, mejla till Lennart Gisselsson (Projektledare).