26

Maj

Avancerade material – ämnen som förenar

26 Maj 2021
Tid: 12.00 – 12.45
Plats: Online

Swedish Association of Advanced Materials ger ett webinarium om avancerade material med föreläsaren Agneta Richter-Dahlfors, professor i Cellulär Mikrobiologi vid KI samt i Kemi och Bioteknik vid KTH.

Avancerade material är en möjliggörare för utvecklingen i många delar av samhället, ändå arbetar man ofta med materialutveckling i silostrukturer.

Agneta Richter-Dahlfors kommer att berätta hur man dels kan hitta tillämpningar av nya material inom olika områden samt skapa nya funktioner. Nyckeln till ett sådant arbetssätt är miljöer som tillåter interdisciplinärt arbete, antingen genom samarbeten över ämnesgränserna eller för att individen har så kallad ”intrinsically interdisciplinary competence”.

Läs mer i inbjudan.