Workshop: Utsläpp av mikroplaster – åtgärder för att minska miljöpåverkan

Plats: online

Datum: 27 januari 2022
Tid: 12.30 – 16.30


Som du kanske känner till, är en ny förordning från Europeiska kommissionen (KOM) på gång: Utsläpp av mikroplaster – åtgärder för att minska miljöpåverkan  genom att bland annat reducera förekomsten av mikroplast i miljön som oavsiktligt har frigjorts från däck, textilier och plastpellets. Ett syfte med förordningen är även att främja forskning om risker med mikroplaster och förekomst i miljö, mat och dricksvatten.

KOM planerar för ett samråd under första kvartalet av 2022. Naturvårdsverket är därmed intresserat av att samla in information, önskemål och synpunkter från svenska forskare och experter. Hur ser du på denna förordning, något särskilt som skulle vara inkluderat, någon viktig aspekt att lyfta?

Utifrån detta behov, organiserade Naturvårdsverket och SweNanoSafe en workshop den 27 januari 2022.

Välkomna!

Julia Taylor                                                     Rune Karlsson
Naturvårdsverket                                         SweNanoSafe

Vänligen kontakta Julia angående eventuella kommentarer eller frågor: Julia.Taylor@Naturvardsverket.se eller 010 – 698 1090.


Agenda:
12.30 Julia Taylor, Naturvårdsverket och Bengt Fadeel, SweNanoSafe välkomnar

Färdplan och lagstiftning
12.35 Bakgrund och innehåll för EU-förordningen. Julia Taylor, NV
12.50 Reach-begränsningen för polymerer. Olof Johansson, KEMI

Källor och spridning
13.00 Plastpartiklar från vägtrafiken. Mikael Johannesson och Mats Gustafsson, VTI
13.10 Mikroplastfibrer från textilier. Anne-Charlotte Hanning, Rise
13.20 Spridning av plastpellets till miljön samt OSPAR. Bethanie Carney Almroth och Martin Hassellöv, GU.
13.30 Jordbruksmark: källa eller sänka för mikro- och nanoplaster? Geert Cornelis, SLU

Metoder för analys och standardisering
13.40 Analysmetoder för nano- och mikroplaster i miljön, Martin Hassellöv, GU

Miljö — och hälsopåverkan
13.50 Risker av relevans för människors hälsa. Bengt Fadeel, KI
14.00 Mesocosm-studier med nanoplastpartiklar. Mikael Ekvall, LU
14.10 Miljöpåverkan av nano- och mikroplaster. Bethanie Carney Almroth, GU

14.20 Fika

Samråd
14.40 Gruppdiskussioner. Diskussionsfrågor kan till exempel vara: 1) Spontana reflektioner kring förordningen, 2) Vilka problem ser man? 3) Vad blir viktigt att ta med sig in i fortsatta arbetet från svenskt håll? 2(2)
15.30 Redovisning och diskussion i plenum

16.15 Avslutning


0 kommentarer

Relaterade inlägg