Silverbehandlade sportkläder läcker silver vid tvätt

I rapporten Silverläckan belyser branschorganisationen Svenskt Vatten problemen med läckage av silver till miljön och lanserar tvättråd för träningskläder behandlade med silver. Svenskt Vattens budskap är dock att det alltid är bättre att köpa kläder som inte innehåller silver.

Den explosionsartade utvecklingen av nanoteknologin har lett till oro vad gäller tillverkade nanopartiklars effekter i miljön. Det senaste decenniet har en stor mängd studier fokuserat på huruvida nanopartiklar har negativa effekter i den akvatiska miljön, i fiskar, evertebrater och växter. Även om det fortfarande är oklart om partiklarna i sig, på grund av sin storlek och form, kan påverka organismer negativt är det klart att flera nanopartiklar kan verka som transportörer av giftiga kemikalier till miljön. Ett sådant exempel är nanopartiklar av silver som i miljön frigör silverjoner som är mycket giftiga, inte minst för bakterier och även vattenlevande organismer.

För många år sedan var silver ett miljöproblem på grund av dess användning inom fotoindustrin, ett problem som till stor del försvunnit tack vare utvecklingen av digital fototeknik. Nu är dock silver på väg att bli ett problem i miljön igen på grund av läckaget från bland annat träningskläder.

Silver användes som baktericid, det vill säga bakteriedödande substans, redan före romartiden. I dag används nanopartiklar av silver just som baktericider i ett flertal produkter med argumentet att det minskar mängden bakterier i produkten. Ett flertal företag marknadsför träningskläder som är behandlade med medel för att minska svettlukten. Dessa medel är ofta baserade på bakteriedödande nanopartiklar av silver. Ett stort problem med detta är att silver läcker ut från träningskläderna när de tvättas, även om vissa företag hävdar att så inte sker.

Studien Silverläckan från Svenskt vatten visar att det mesta av silvret i silverbehandlade kläder har läckt ut efter tio tvättar och att silvret därefter följt avloppsvatten till reningsverk och vidare ut i miljön. Studien visar dessutom att detta läckage kan leda till ökade silverhalter i miljön vilket kan utgöra ett hot mot vatten- och sedimentlevande organismer i våra sjöar, vattendrag och hav.

Svenskt vatten ger därför i sin rapport tvättråd för träningskläder behandlade med silver. Tvättrådet är tredelat; steg 1 är att tvätta textilerna för hand, steg 2 är att man häller över tvättvattnet i en dunk, steg 3 är att lämna dunken till återvinningscentralen för vidare destruktion. Rådet är inte till för att efterlevas utan för att tydliggöra hur allvarligt problemet med silverläckage är. Svenskt vatten tydliggör själva i rapporten ”nej, du ska förstås inte lämna in tvättvattnet på riktigt, du ska låta bli att köpa  kläder behandlade med silver”. Silver i textilier är att betrakta som en onödig tillsats med syfte att öka försäljningen, de fördelar konsumenten upplever sig få kan inte uppväga de negativa effekter silver har i miljön.

 

Källa: Joachim Sturve, Göteborgs universitet och ledamot i SweNanoSafes expertpanel

Läs mer:

 

Bild: Alswart, Adobe Stock

 

 

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg