SweNanoSafe vid Swetox 2016 – 2018

Swetoxkonsortiet som har varit värd för SweNanoSafe, Nationell plattform för nanosäkerhet, kommer att avslutas vid årsskiftet.

Inom ramen för dessa förändringar får plattformen en ny hemvist vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, från den 1:a januari 2019.

Läs om Swetox verksamhet 2014-2018 inom forskning, utbildning och samverkan med samhället i stort. I avsnittet om intressentsamverkan beskrivs uppbyggnaden av den nationella plattformen för nanosäkerhet, SweNanoSafe, och dess aktiviteter under åren 2016 – 2018.

 

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg