Aktuellt från NanoForum 2018

Årets NanoForum med fokus på hållbara nanomaterial och framtida affärsmodeller lockade omkring 80 deltagare den 23 oktober i Uppsala. Paraplyorganisationen för nanoteknikaktörer i Sverige, SwedNanoTech, arrangerade konferensen tillsammans med Uppsala Kommun.

Baserat på förmiddagens tema “Sustainable Nanomaterials / Solutions” bjöd konferensen på presentationer av ett antal olika aktörers arbete med hållbarhetsfrågor. Professor Kristina Edström, Uppsala Universitet, berättade om sin utveckling av mer hållbara och effektiva batterier med bland annat nanocellulosa och olika typer av nanobehandlade ytor. Hon följdes av Peter Nilsson, APR Technologies, som presenterade företagets utveckling av komponenter för effektivare värmeöverföring med hjälp av grafen. Därefter berättade Adam Björk, Volvo Construction Material, att det kan vara svårt att få information om nanomaterial från leverantörerna. Han framförde även att de kan använda olika nanomaterial som substitution för farligare ämnen och hur vissa nano-modifikationer kan påverka nedbrytningen av ett material.

Efter lunch började sessionen ”Life-cycle impact”. Magnus Nydén, Nouryon, gav en inblick i hur företaget utmanar sig självt med en vision om bland annat inget avfall, inga olyckor och förespråkandet av ”data sharing” (delning av data) för en ökad kunskap om nanomaterial. Margareta Groth, Vinnova, berättade om vikten av livscykelanalyser och hållbara beslut vid innovation. Sist inom denna session var Carolin Kranz, BASF Sverige, som talade om hinder i innovationskedjan för nanoprodukter och behovet av transparens och samarbete.

Dagens sista session ”Future Business Models” introducerades av Jonathan MacDonald. Han delade med sig av egna erfarenheter och tips för hur företag kan drivas för att utvecklas och lyckas. Sist ut var Solveig Roschier, Gaia Consulting, som beskrev utvecklingen av företagsmodeller.

Under hela konferensen ägde utställningar och investerarmöten rum. Nomineringar till ”Årets Nanoföretag 2018” presenterades under dagen, priset gick till Graphmatech AB.

Sammanfattningsvis visade aktörerna på konferensen ett starkt intresse för miljö- och säkerhetsfrågor med nanomaterial, och för hur man hanterar dessa. En återkommande önskan från alla aktörer var att öka samverkan, mellan industri, akademi och myndigheter.

 

Källa: Ekatherine Lagovardos, SweNanoSafe

 

Läs mer:

 

Bild:  Frank Peters, Adobe Stock

0 kommentarer

Relaterade inlägg