Seminarium om nanomaterial i arbetsmiljön

Vad är nanomaterial? Vilka exponeringar och hälsorisker kan förekomma? Hur bedömer man riskerna? Hur kan man kontrollera dem?

Under ett halvdagsseminarium den 29 maj i Stockholm presenteras forskningsprojekt som fått anslag från AFA Försäkring.

– Vid seminariet får vi en inblick i hur man kan mäta förekomst av nanopartiklar och hur man kan göra riskbedömningar. Svårigheterna med att både mäta förekomsten av dessa extremt små partiklar och bedöma riskerna kommer att belysas och vi får exempel på åtgärder som minskar exponeringen, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring.

Mer information om dagens program och anmälan hittar du på följande länk Nanomaterial på arbetsplatsen – små partiklar, olika effekter

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet.

 

Bild: GiroScience, Adobe Stock

0 kommentarer

Relaterade inlägg