EU:s medlemsländer röstar ja till att anpassa kemikalie­lagstiftningen till nanomaterial

EU:s medlemsländer röstade den 26 april 2018 ja till EU-kommissionens förslag om att införa särskilda informationskrav vid registrering av nanomaterial.

Förslaget innebär att de nio bilagorna i den europeiska kemikalieförordningen REACH ska anpassas till nanomaterial. Det innehåller även en definition av nanomaterial.

Kemikalieinspektionen meddelar att alla avsiktligt tillverkade nanomaterial omfattas, oavsett när de kommit ut på marknaden, och att information om både nanomaterialets förmåga att tas upp i kroppen och dess ekotoxikologiska egenskaper kommer att krävas enligt förslaget.

Förslaget till ändringsförordning med de reviderade bilagorna kommer nu att granskas av Europaparlamentet och rådet i tre månader innan det kan antas av EU-kommissionen. De nya bestämmelserna avses att tillämpas från och med den 1 januari 2020.

För mer information:

Kemikalieinspektionens pressmeddelande

News – Nyheter EU-kommissionen

EU-kommissionens förslag

Hur man sammanställer registreringsunderlag över nanoformer: bästa praxis (Vägledning från ECHA Version 1.0 – maj 2017)

Fler vägledningsdokument från ECHA hittar du här: ECHA publicerar REACH guide för nanomaterial

 

Marie Beckman, SweNanoSafe

 

Bild: Rost9, Adobe Stock

 

 

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg