SweNanoSafe besöker SafeNano Norway

I Norge pågår för närvarande diskussioner om att skapa en norsk plattform för nanosäkerhet med utgångspunkt i det norska forskarnätverket ”SafeNano Norway” som bildades 2009. För att underlätta samverkan kring denna fråga och överbrygga gapet mellan olika nanosäkerhetsområden i Norge, arrangerade norska aktörer en workshop i Oslo den 22 mars.

Den engelska titeln på workshopen var ”Bridging the gap between human- and eco-nanosafety in Norway” och målet med en plattform föreslogs vara att tillhandahålla expertis, bästa tillgängliga teknik och metoder för att bedöma exponering, faror och risker som berör nanomaterial.

På workshopen framfördes det senaste inom nanosäkerhetsforskningen i Norge och man diskuterade framtiden för det norska nätverket och etablerandet av en plattform. Resultatet av dagens diskussioner bearbetas för närvarande.

SweNanoSafe var inbjudet och Ulrika Carlander presenterade Sveriges nationella plattform för nanosäkerhet – dess uppdrag, organisation och aktiviteter tillsammans med utmaningar för plattformen.

Workshopen arrangerades av Statens arbetsmiljøinstitutt (STAMI), Universitetet i Bergen, det norska forskningsinstitutet SINTEF, Norsk institut för luftforskning (NILU), NorgGenotech, Norges miljö- och biovitenskapelige universitet (NMBU).

Mer information om organisatörerna och dagens program hittar du här: Nanosafety Workshop Flyer Oslo

Mer information om ursprunget till det norska nätverket finns på EU-projektet NANoREG’s hemsida om National activities Norway

Kommande kalenderhändelser på nanosäkerhetsområdet i Norge är:

17 april, 2018, i Trondheim: Symposium on nanomaterial in wastewater treatment plants

3-6 juni, 2019, i Loen: Environmental and occupational health aspects related to nano- and ultrafine particulate matter

 

Bild: ktsdesign, Adobe Stock

0 kommentarer

Relaterade inlägg