Nya anmälningskrav för nanomaterial i Schweiz

Schweiz har infört nya anmälningskrav för vissa avsiktligt tillverkade nanomaterial. Ändringarna i den schweiziska kemikalieförordningen (ChemO) antogs av Förbundsrådet (schweiziska regeringen) den 31 januari 2018 och har nyligen trätt i kraft.

Ändringarna innebär nya rapporteringskrav för avsiktligt tillverkade nanomaterial i form av fibrer eller rör. Schweiz anger att nanomaterialen i fråga, biopersistenta nanomaterial i form av fibrer eller rör längre än fem mikrometer, kan orsaka skador i lungorna vid inandning.

Nanomaterialen måste rapporteras till det schweiziska produktregistret från och med den 1 mars 2018, samt inom tre månader efter att de sattes på marknaden för första gången.

Mer information på denna länk: Switzerland adopts new disclosure rules for synthetic nanomaterials

Mer om register för nanomaterial i Europa i Kunskapsbanken på denna länk: Dansk rapport jämför register för nanomaterial i Europa

 

Marie Beckman, SweNanoSafe

 

Bild: Forance, Adobe Stock

0 kommentarer

Relaterade inlägg