Offentliga samråd om nanomaterial i kosmetiska produkter – deadline 11 och 15 maj

Den vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet inom EU, SCCS, har nyligen publicerat två preliminära yttranden om specifika nanomaterial i kosmetiska produkter. I båda yttrandena konstateras att underlaget är bristfälligt och att kommittén därmed inte kan bedöma nanomaterialens säkerhet för användning.

Länkarna nedan leder till mer information om samrådet och yttrandet för respektive material:

 

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg