I dag lanserar vi webbportalen externt – Läs pressmeddelandet!

Ny webbportal för säker hantering av nanomaterial

Den nationella plattformen för nanosäkerhet vid Swetox, SweNanoSafe, lanserar en webbportal på adressen www.swenanosafe.se. Portalen ska underlätta kommunikation och kunskapsutbyte om säkerhetsaspekter på nanomaterial. Den riktar sig till de som arbetar med eller är intresserade av nanomaterialens säkerhet för människa och miljö.

Portalen presenterar aktuell och grundläggande information om lagar och vägledningar för nanomaterial inom olika områden, exempelvis arbetsmiljö, kemikalier och kosmetika. Här hittar du också information om forskning och utveckling gällande nanomaterialens säkerhet för människors hälsa och miljön. Säkerhetsaspekterna kan beröra olika steg i deras livscykel som syntes, utveckling, tillverkning, användning och avfallshantering. På portalen finns även en kunskapsbank, frågelåda, kalendarium och länkar till nationella och internationella myndigheter, plattformar för nanosäkerhet inom Europa, forskningsprojekt i Sverige och EU, med mera.

Webbportalen är en viktig del av Swetox regeringsuppdrag att främja en säker hantering av nanomaterial. Portalen har utvecklats, och innehåll kommer att fyllas på och vidareutvecklas, i samarbete med plattformens samverkansråd och expertpanel.

”Genom den nationella plattformen skapas nya former för samverkan mellan en rad olika aktörer inom akademi, myndigheter, näringsliv och organisationer. Med lanseringen av webbportalen skapar vi nya möjligheter att samla och föra ut värdefull kunskap inom nanosäkerhetsområdet”, säger Åke Bergman, chef för Swetox och ordförande i SweNanoSafes styrgrupp.

 

Bild: Sergey Naumov, Adobe Stock

0 kommentarer

Relaterade inlägg