Läs rapporten från vår workshop i september 2017

Nanosäkerhet – hur säkrar vi framtidens nanoteknik?

Workshopen samlade ett fyrtiotal representanter från olika aktörsgrupper för en hel dags diskussioner på temat nanosäkerhet.

Syftet var att diskutera hinder för en säker hantering av nanomaterial och lyfta fram möjliga nationella åtgärder på kort och medellång sikt.

Diskussionerna omfattade fyra områden: arbetsmiljö, konsumentskydd, nanomaterial i ett livscykelperspektiv samt innovation och produktutveckling.

Workshopen erbjöd ett första möte mellan plattformens expertpanel och dess samverkansråd med representanter från myndigheter, forskningsråd, forskningsinstitut, företag, hälsovård, bransch-, fackliga-, miljö- och konsumentorganisationer och rapporten återspeglar de synpunkter och idéer som uttrycktes under dagen.

Läs mer om de aktuella utmaningarna inom området och de möjligheter till åtgärder som diskuterades i SweNanoSafe Rapport 2017:2 från workshopen. Där kan du också läsa om SweNanoSafes nästa steg framöver.

 

 

 

 

 

Bild:Ulf, Adobe Stock

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg