Kemikalieinspektionen inför anmälningskrav för nanomaterial

Kemikalieinspektionen inför ett nytt krav på att anmäla uppgifter om nanomaterial i kemiska produkter till myndighetens produktregister.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2018. Det innebär att uppgifter om nanomaterial för första gången ska rapporteras till produktregistret i februari 2019.

Läs Kemikalieinspektionens pressmeddelande med mer information om de nya föreskrifterna.

0 kommentarer

Relaterade inlägg