Läs NANoREG:s slutrapport

Det EU-finansierade projektet NANoREG:s slutrapport är publicerad.

Projektets mål har varit att stödja myndigheter och näringsliv i en säker hantering av nanomaterial.

I slutrapportens del 1, som är tillgänglig för allmänheten, beskrivs projektet  och de uppnådda resultaten närmare. Genom länkar i rapporten guidas läsaren även vidare till de delresultatrapporter som producerats inom projektets ram.

 

 

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg