Katalog över nanomaterial i kosmetika

EU kommissionen har publicerat den första versionen av en katalog över nanomaterial som används i kosmetiska produkter som släppts ut på marknaden.

Den bygger på information som skickats in till kommissionen av de som är ansvariga att rapportera om nanomaterial i kosmetika som exempelvis tillverkare och importörer.

Kommissionen meddelar att ”mot bakgrund av den nuvarande kunskapen om nanomaterial kan det råda viss osäkerhet om huruvida vissa anmälda ämnen är nanomaterial” och hävdar att offentliggörandet av katalogen försenades flera gånger på grund av felaktigheter i de inrapporterade uppgifterna.

Läs EU kommissionens pressmeddelande i juni 2017 med länkar till katalogen och mer information om nanomaterial i kosmetika.

 

Bild: Beeboys, Adobe Stock

0 kommentarer

Relaterade inlägg