SweNanoSafe verksamhetssamordning

SweNanoSafes dagliga verksamhet bedrivs inom gruppen för verksamhetssamordning. Medarbetarna är också en del av sekretariatet för riskbedömning, uppdrag och tillämpad arbete (RUT). Inom gruppen arbetar vi gemensamt med plattformens alla aktiviteter, men har även ett fördelat ansvar för plattformens olika funktioner:

RUNE KARLSSON:
sekreterare expertpanelen
koordinerar forskarnätverket

LINDA SCHENK:
koordinerar myndighetsrådet

PENNY NYMARK:
koordinerar utbildningsnätverket

ANDA GLIGA:
koordinerar utbildningsnätverket

KLARA MIDANDER:
webbplats och kommunikation

Uppdaterad av:

KM 2021-09-22