SweNanoSafe arbetsgrupp

SweNanoSafes dagliga verksamhet bedrivs inom vår arbetsgrupp. Medarbetarna i arbetsgruppen är också en del av sekretariatet för riskbedömning, uppdrag och tillämpad arbete (RUT) vid IMM samt SweNanoSafe styrgrupp. Inom arbetsgruppen ansvarar vi för olika delar av plattformens verksamhet:

RUNE KARLSSON:
sekreterare expertpanelen
koordinerar forskarnätverket
koordinerar projekt om innovation

KLARA MIDANDER:
koordinerar projekt om användning av nanomaterial i byggbranschen

ANDA GLIGA: (föräldraledig)
koordinerar utbildningsnätverket

PENNY NYMARK:
koordinerar utbildningsnätverket

CHARLOTTE JACKSON:
genomför pilotstudie om nanomaterial i livsmedel

MARIETTA ATHANASIOU:
genomför pilotstudie om nanomaterial i kosmetika

ANNIKA HANBERG, ordförande styrgruppen, och ANNA BERGSTRÖM, ordförande RUT, stöttar det dagliga arbetet.

Uppdaterad av:

KM 2021-02-25