Ordförande Bengt Fadeel, Karolinska Institutet

---

Bengt Fadeel är leg. läkare och professor i medicinsk inflammationsforskning samt chef för enheten för molekylär toxikologi vid Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet och adjungerad professor i yrkes- och miljömedicin vid University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA. Han är ledamot av The Academy of Toxicological Sciences (ATS) sedan 2012. Han var tidigare innehavare av en rådsforskartjänst i inflammationsforskning från Vetenskapsrådet. Bengt Fadeel har medverkat i en rad olika EU projekt inom området nanosäkerhet inklusive NANOMMUNE, MARINA, NANOSOLUTIONS, SUN, eNANOMAPPER, NANOREG, samt i det av MISTRA finansierade tvärvetenskapliga forskningsprogrammet om miljösäker nanoteknik. Han medverkar även i EU projektet GRAPHENE Flagship, med fokus på hälso- och miljöeffekter av grafen. Bengt Fadeel erhöll 2011 Cancer och Allergifondens miljömedicinska pris för sin forskning inom det miljömedicinska området särskilt med avseende på möjligheter och risker med nanotekniken. Hans forskning handlar bland annat om effekterna av nanomaterial på kroppens immunförsvar.

Uppdaterad av:

KM 2020-10-06